• Úvodná stránka
 • Kvarteto
 • Kniha
 • Obrázkové karty
 • Ako nakúpiť
 • O autorke
 • Kontakt
 •  

   

   

  Anne D. Kooijman

  Autorka je skúsenou diplomovanou detskou psychologičkou, zameriava sa okrem iného na psychológiu zdravia a terapiu hrou.

  V rámci svojej dlhoročnej praxe v holandskom Wassenaari, pomáha deťom, ktoré túžia mať viac kamarátov, stali sa terčom posmeškov či obeťami šikany, deťom, ktoré nenachádzajú dostatok odvahy obhajovať seba samého.

  Je tiež autorkou cenných didaktických a terapeutických doskových hier, ktoré testuje okrem vlastnej praxe tiež na základných školách.

  Jej láskavé a súčasne odborne fundované hry nachádzajú u detí veľmi pozitívny ohlas.

   

   

  Rozhovor s paní Kooijman

   

  Mohli by ste popísať, čím všetkým ste si vo vašej kariére prešli a z akého prostredia čerpáte svoje skúsenosti?

  Po štúdiu som začala pracovať v ústave, kam boli umiestňované deti s problémami so správaním. Po niekoľkých rokoch som pri tomto zamestnaní začala pripravovať programy na zlepšenie sociálnych zručností pre deti s kombinovaným postihnutím. Spolu s dvomi školskými psychologičkami a klinickým psychológom som založila poradňu, v ktorej sa venujeme deťom do 14 rokov s problémami v správaní, v sociálnej a emočnej oblasti. Terapia prebieha v rodinnej atmosfére a počas nej pracujeme aj s rodičmi a učiteľmi, aby sme čo najlepšie deťom pomohli zlepšiť ich životy.

  Čím je pre vás dôležitá práve téma rozvíjania sociálnych kompetencií u detí?

  Ako detská psychologička som veľmi často svedkom toho, že keď dieťa ovláda sociálne zručnosti, môže fungovať omnoho lepšie ako doma, tak aj v škole. Vie, ako vychádzať s vrstovníkmi, vie, ako presadzovať svoje názory i ako prijímať názory druhých a najmä ako riešiť konflikty. Sociálne kompetentné dieťa je proste omnoho šťastnejšie.

  Môžete nám povedať, ako dlho používate kvarteto Žabčo kamčo, kde všade sa tento koncept teraz používa a aká je naň odozva?

  Kartová hra, ktorá existuje od roku 2004, obsahuje deväť základných tém z oblasti sociálnych zručností. Od začiatku bola používaná učiteľmi v základných školách ako prostriedok k rozpútaniu diskusie o vhodnom správaní v triede či na ihrisku. Teraz je často používaná aj pri školeniach a tréningoch sociálnych zručností, alebo behom terapeutických sedení. Špeciálni pedagógovia ju často využívajú ako možnosť hravou formou prebrať s dieťaťom tému vhodného správania.

  Pri tvorbe tohto konceptu ste vychádzali zo skúseností z Holandska. Ide podľa vášho názoru o témy holandské, alebo sú relevantné aj pre iné krajiny?

  V Holandsku sme zvyknutí komunikovať veľmi priamo. Myslím, že v iných krajinách je komunikácia často elegantnejšia alebo sofistikovanejšia. Vieme ale, že témy obsiahnuté v hre sú univerzálne a minimálne v Európe sú platné bez ohľadu na hranice.

  Čo by ste odporučili učiteľom pri používaní týchto materiálov?

  Učiteľ má obrovský vplyv na to, či je v triede dobrá atmosféra. Ak sa zaujíma o správanie detí, určite spolu s deťmi nastavia pravidlá vhodného správania a zaistia ich dodržiavanie. Diskusie nad témami obsiahnutými v hre môže učiteľ využiť k tomu, aby pozitívne formy správania boli odmeňované a v triede sa vďaka tomu držala dobrá a pozitívna nálada.

   

   

   

  Ďakujeme za rozhovor.

  (Didactive Plus s.r.o., september 2016)